Badanie nieniszczące.

Stanowisko do fotografii bezcieniowej.

Parametry urządzenia:
Aparat fotograficzny: CANON EOS 700D
• obiektyw: 18÷135mm f/3.5÷5.6 IS STM
• obiektyw: 70mm f/2.8 DG Macro SI/AF
Statyw do fotografii produktywnej z głowicą
Zestaw fotografii produktowej FreePower 2 x 100Ws
• stół bezcieniowy 60cm x 130cm
• dwie lampy CY100MR o mocy 100Ws
• przewód synchronizacyjny lampy CY100MR o długości 3m
• lampa błyskowa o mocy 45Ws
• dwa statywy oświetleniowe o maksymalnej wysokości 225cm
• dwie parasolki transparentne średnicy 90cm
Przeznaczenie i zastosowanie:
Pozwala na fotografowanie przedmiotów z równomiernym oświetleniem dzięki czemu uzyskujemy zdjęcia przedmiotów bez zbędnych cieni.

8
Grudzień 2020

Wyposażenie Laboratorium Międzyuczelnianego – analizy chemiczne.

Poniżej znajdą Państwo aparaturę laboratoryjną będącą na wyposażeniu Laboratorium Międzyuczelnianego służącą do wykonywania analiz chemicznych. Operatorem laboratorium jest aktualnie Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola; ul. E. Kwiatkowskiego 4.

Analizy chemiczne

Spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskop podczerwieni.

Parametry urządzenia:
• dwa źródła promieniowania: lampa wolframowa na zakres 27.000÷2.000 cm-1 oraz źródło ceramiczne na zakres 9.600÷20 cm-1
• źródło ceramiczne o maksymalnej temp. pracy 1.577K, nie wymagające chłodzenia wodą
• zdolność rozdzielcza lepsza niż 0,09 cm-1 (pomiar szerokości połówkowej pasma CO)
• szybkość skanowania regulowana w zakresie min. 0.16÷6.2cm/s

Przeznaczenie i zastosowanie:
Jest to uniwersalny zestaw przeznaczony do pomiarów spektroskopowych z transformacją Fouriera próbek stałych i ciekłych w zakresie podczerwieni (12 000 – 350cm-1). Aparat wyposażony jest w laser ciągły Nd+3:YAG ze wzbudzaniem przy 1064nm i detektor germanowy chłodzony ciekłym azotem. Dodatkowe wyposażenie jakim jest mikroskop podczerwieni umożliwia szybkie tworzenie map związków na powierzchni.

Spektrometr ICP-MS/MS z laserową ablacją (LA).

Parametry urządzenia:
• detektor: pozwala na jednoczesne oznaczanie pierwiastków na poziomie śladowym (ppt) i wysokich stężeń (kilkaset ppm).
• granice wykrywalności (3σ) w ng/L (ppt), nie gorsze niż:
– 115In≤0.05 (bez gazu w komorze)
– 78Se≤1 (w trybie MS/MS)
– 238U ≤0.05 (bez gazu w komorze)
– 75As ≤20 ( z helem w komorze)

Przeznaczenie i zastosowanie:
Zestaw ten tworzą spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-MS) z przystawką do ablacji laserowej oraz chromatografem cieczowym. Ten unikalny układ potrójnego kwadrupola umożliwia uzyskanie najlepszych granic wykrywalności i oznaczalności w analizie próbek o różnym składzie: od materiałów półprzewodnikowych i odczynników, po materiał biologiczny i kliniczny, próbki środowiskowe oraz skomplikowane matryce.

Konfokalny spektrometr ramanowski inVia Refleks firmy Renishaw.

Parametry urządzenia:
• wiązka wzbudzająca: 325nm, 532nm, 785nm i 1064nm
• rozmiar plamki lasera 1÷300μm
• wyposażony w podwójny tor detekcyjny z jednostopniowym przejściem wiązki, o ogniskowej max. 250mm
• płynna regulacja plamki lasera
• wyposażony w dielektryczny filtr krawędziowy Rayleigh

Przeznaczenie i zastosowanie:
Mikroskop sił atomowych inVia Refleks firmy Renishaw pozwala na wykonywanie pomiarów konfokalnych o dużej rozdzielczości. Spektrometr ramanowski wyposażony jest w 4 lasery wzbudzające w zakresie od ultrafioletu po podczerwień, ponadto posiada rozbudowany system pomiaru i obrazowania/mapowania ramanowskiego: punktowy, liniowy, szybkiego obrazowania typu streamline oraz punktowego. Spektrometr umożliwia identyfikację związków organicznych i nieorganicznych, identyfikację faz, analizę ciał stałych jak i cieczy, również w opakowaniach

Spektrometr ICP OES firmy Thermo Fisher Scientific.

Parametry urządzenia:
• zakres spektralny: co najmniej 166nm÷800nm

Przeznaczenie i zastosowanie:
Spektrometr emisyjny ze wzbudzaniem plazmowym typu ICP OES z systemem optyki typu Echelle i z detektorem półprzewodnikowym. Spektrometr wyposażony jest w podwójny system obserwacji: osiowy oraz radialny. System osiowy zapewnia niskie granice wykrywalności natomiast radialny służy do oznaczania pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia w szerokim zakresie stężeń.

Spektrometr Axios mAX firmy PANalytical.

Parametry urządzenia:
• lampa rentgenowska z anodą rodową (Rh)
• moc lampy: 4kW

Przeznaczenie i zastosowanie:
Spektrometr rentgenowski służy do analizy jakościowej i ilościowej składu chemicznego różnego typu materiałów w zakresie od B do U. Dodatkowo analizator wyposażony jest w 3 kolimatory do analizy B, C i N. Aparat ten wykorzystuje rentgenowską analizę fluorescencyjną z dyspersją długości fali (WDXRF), posiada zmieniarkę prób obsługującą 200 próbek oraz certyfikowany zestaw wzorców.

Spektrometr fotoelektronów XPS K-Alpha firmy Thermo Fisher Scientific.

Parametry urządzenia:
• wydajność działa elektronowego w trybie klastra: 200eV÷4keV
• napięcie przyspieszające działa elektronowego w trybie klastra 2keV÷8keV
• rozdzielczość powierzchniowa co najmniej 30µm
• kąt akceptacji większy niż 60°

Przeznaczenie i zastosowanie:
Za pomocą spektrometru XPS możliwa jest analiza ilościowa oraz detekcja wszystkich pierwiastków z czułością 0.1÷1%at. (za wyjątkiem wodoru) oraz wyznaczanie wiązań chemicznych pierwiastków obecnych na powierzchni. Za pomocą spektroskopu możliwe jest skanowanie małego obszaru, skan liniowy, tworzenie map chemicznych i profilowanie głębokościowe zarówno przewodników jak i izolatorów.


17
Listopad 2020

Rektor elekt z wizytą w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli oraz w Laboratorium Międzyuczelnianym.

Rektor – elekt dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz oraz Prorektor – elekt prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp w dniu 04 czerwca 2020 r. przebywali z wizytą w Stalowej Woli.

Ze względu na panującą sytuację w spotkaniu na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym wzięło udział wąskie grono pracowników WMT: kolegium dziekańskie, dr inż. Krzysztof Szwajka i mgr Monika Karwan. Dziekan dr hab. inż. Andrzej Trytek prof. PRz przedstawił historię wydziału, strukturę organizacyjną, współpracę z lokalnym samorządem oraz przemysłem, a także plany rozwoju, zamierzenia, zadania oraz wyzwania przed jakimi stoją pracownicy i studenci WMT.

Prodziekan dr hab. inż. Mirosław Tupaj prof. PRz zaprezentował pracownie oraz laboratoria, ich wyposażenie oraz możliwości naukowe i badawcze. Prodziekan dr Andrzej Chmielowiec przedstawił obszary działalności dydaktycznej: wyniki rekrutacji w kolejnych latach funkcjonowania WMT oraz stan zatrudnienia pracowników. W trakcie rozmów poruszono także aktualne potrzeby wydziału. Następnie Panowie Profesorowie Piotr Koszelnik i Jarosław Sęp zwiedzili budynek WMT, Laboratorium Międzyuczelniane i laboratoria wydziałowe a także wystawę pojazdów zabytkowych.

Rektor – elekt dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz oraz Prorektor – elekt prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp spotkali się także z Prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżym. Prowadzona podczas spotkania rozmowa dotyczyła dotychczasowego rozwoju WMT, zamierzeń na kolejne lata jego funkcjonowania oraz możliwości ich realizacji. Pan Prezydent podziękował za przedstawienie planów dalszego rozwoju WMT oraz zaangażowanie jego pracowników w rozwój Stalowej Woli. Panowie Profesorowie podziękowali Panu Prezydentowi za bardzo duże wsparcie Urzędu Miasta w rozwój WMT oraz zadeklarowali rozszerzenie obszarów współpracy.

10
Czerwiec 2020

Współpraca z przedsiębiorcami

W dniu 31.10.2017 odbyło się seminarium pn. Nowoczesne metody pomiarowe z przedsiębiorcami z regionu podkarpacia w celu omówienia i prezentacji możliwości badawczych tomografu rentgenowskiego. W spotkaniu wzięli udział Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Remet.

Tematy poruszane w czasie seminarium: defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska, Nowoczesne metody pomiarowe. Analiza grubości i twardości warstw. 

 
2
Listopad 2017

Powrót studentów

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego do Laboratorium wrócili studenci. W ramach zajęć z metod łączenia materiałów studenci z KUL-u zapoznali się z systemem do spawania laserowego.

18
Październik 2017

Współpraca z przedsiębiorcami

W dniu 20.09.2017 odbyło się seminarium pn. Metody nieniszczące z przedsiębiorcami z regionu podkarpacia w celu omówienia i prezentacji możliwości badawczych Laboratorium. W spotkaniu wzięli udział: BWI Krosno, Dezamet Nowa Dęba.

Tematy poruszane w czasie seminarium 20.09.2017 : metoda tomografii rentgenowskiej w defektoskopii i metrologii. Analiza składu i struktury materiałów metodami XRF i XRD. Analiza grubości i twardości miernikami przenośnymi. 

Rys LOp Przekrój łopatki lotniczej z analizą grubości ścianek wykonane metodą tomografii rentgenowskiej podczas seminarium.

 
20
Wrzesień 2017

Publikacje wyników naszych badań

Badania wykonane w Laboratorium zostały zaprezentowane na corocznej konferencji Tygiel 2017 i opublikowane w monografii pt. Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska. Artykuł napisany w Katedrze prof. Białopiotrowicza z KUL dotyczył badania osadów z płukania filtrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody w Nisku.

1
Wrzesień 2017

Prace inżynierskie zrealizowane przy użyciu aparatury laboratorium

W 2017 roku ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem lubelskim Jana Pawła II zostały zrealizowane prace badawcze studentów zakończone obronami.

Sądaj Krzysztof – Analiza mikroelementów w glebie przy pomocy metody XRF

Dolecki Hubert- Badania wielkości i składu pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym w mieście Mielec

Drelich Damian- Charakterystyka cząstek PM2,5 i PM10 pobranych w Stalowej Woli.

3
Lipiec 2017