Prace inżynierskie zrealizowane przy użyciu aparatury laboratorium

W 2017 roku ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem lubelskim Jana Pawła II zostały zrealizowane prace badawcze studentów zakończone obronami.

Sądaj Krzysztof – Analiza mikroelementów w glebie przy pomocy metody XRF

Dolecki Hubert- Badania wielkości i składu pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym w mieście Mielec

Drelich Damian- Charakterystyka cząstek PM2,5 i PM10 pobranych w Stalowej Woli.

3
Lipiec 2017