Lokalizacja

Projekt realizowany był w województwie podkarpackim, na terenie Miasta Stalowa Wola. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawczej jest umiejscowione w hali Inkubatora Technologicznego oraz tzw. łącznika, który znajduje się w sąsiedztwie stalowowolskich uczelni takich jak Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej i Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i przedsiębiorstw położonych w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej.

Projekt został ukończony i oddany do użytku 21 marca 2014 r.

Od 6 grudnia 2017 roku Operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego jest Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.