Delkaracja dostępności

Urząd Miasta Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://laboratorium.stalowawola.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Sęczyk, adres poczty elektronicznej: rseczyk@stalowawola.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

W budynku znajdują się dwa wejścia dostępne dla niepełnosprawnych, jedno z nich z podjazdem dla wózków prowadzi na poziom na którym znajduje się Laboratorium Międzyuczelniane. Przed budynkiem znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w budynku są także wydzielone toalety. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.