Zakres projektu

Projekt polega na utworzeniu międzyuczelnianego laboratorium naukowo-badawczego i obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na terenie Inkubatora Technologicznego pod potrzeby planowanego do zakupu wyposażenia oraz specjalistycznej aparatury badawczo-rozwojowej.