Badanie frakcji organiczno – mineralnej odpadów komunalnych

Wyniki badania frakcji organiczno – mineralnej odpadów komunalnych, zrealizowanego we współpracy Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Stalowej Woli, przedstawia poniższa publikacja:

Badania frakcji organiczno – mineralnej

 

28
Wrzesień 2015