Publikacje wyników naszych badań

Badania wykonane w Laboratorium zostały zaprezentowane na corocznej konferencji Tygiel 2017 i opublikowane w monografii pt. Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska. Artykuł napisany w Katedrze prof. Białopiotrowicza z KUL dotyczył badania osadów z płukania filtrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody w Nisku.

1
Wrzesień 2017