Współpraca z przedsiębiorcami

W dniu 20.09.2017 odbyło się seminarium pn. Metody nieniszczące z przedsiębiorcami z regionu podkarpacia w celu omówienia i prezentacji możliwości badawczych Laboratorium. W spotkaniu wzięli udział: BWI Krosno, Dezamet Nowa Dęba.

Tematy poruszane w czasie seminarium 20.09.2017 : metoda tomografii rentgenowskiej w defektoskopii i metrologii. Analiza składu i struktury materiałów metodami XRF i XRD. Analiza grubości i twardości miernikami przenośnymi. 

Rys LOp Przekrój łopatki lotniczej z analizą grubości ścianek wykonane metodą tomografii rentgenowskiej podczas seminarium.

 
20
Wrzesień 2017