Aktualności

Współpraca z przedsiębiorcami

W dniu 31.10.2017 odbyło się seminarium pn. Nowoczesne metody pomiarowe z przedsiębiorcami z regionu podkarpacia w celu omówienia i prezentacji możliwości badawczych tomografu rentgenowskiego. W spotkaniu wzięli udział Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Remet.

Tematy poruszane w czasie seminarium: defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska, Nowoczesne metody pomiarowe. Analiza grubości i twardości warstw. 

 
2
Listopad 2017

Powrót studentów

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego do Laboratorium wrócili studenci. W ramach zajęć z metod łączenia materiałów studenci z KUL-u zapoznali się z systemem do spawania laserowego.

18
Październik 2017

Współpraca z przedsiębiorcami

W dniu 20.09.2017 odbyło się seminarium pn. Metody nieniszczące z przedsiębiorcami z regionu podkarpacia w celu omówienia i prezentacji możliwości badawczych Laboratorium. W spotkaniu wzięli udział: BWI Krosno, Dezamet Nowa Dęba.

Tematy poruszane w czasie seminarium 20.09.2017 : metoda tomografii rentgenowskiej w defektoskopii i metrologii. Analiza składu i struktury materiałów metodami XRF i XRD. Analiza grubości i twardości miernikami przenośnymi. 

Rys LOp Przekrój łopatki lotniczej z analizą grubości ścianek wykonane metodą tomografii rentgenowskiej podczas seminarium.

 
20
Wrzesień 2017

Publikacje wyników naszych badań

Badania wykonane w Laboratorium zostały zaprezentowane na corocznej konferencji Tygiel 2017 i opublikowane w monografii pt. Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska. Artykuł napisany w Katedrze prof. Białopiotrowicza z KUL dotyczył badania osadów z płukania filtrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody w Nisku.

1
Wrzesień 2017

Prace inżynierskie zrealizowane przy użyciu aparatury laboratorium

W 2017 roku ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem lubelskim Jana Pawła II zostały zrealizowane prace badawcze studentów zakończone obronami.

Sądaj Krzysztof – Analiza mikroelementów w glebie przy pomocy metody XRF

Dolecki Hubert- Badania wielkości i składu pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym w mieście Mielec

Drelich Damian- Charakterystyka cząstek PM2,5 i PM10 pobranych w Stalowej Woli.

3
Lipiec 2017

Prezentacja dotycząca zastosowania nanotomografii w obrazowaniu struktury porcelany

Nanotomografia jest metodą pozwalającą ocenić jednorodność materiałów w sposób najmniej niszczący, umożliwia wykrycie porów i defektów w materiale, które przyczyniają się do obniżenia jego właściwości mechanicznych i jest wykorzystywana w ocenie jakości struktury ceramiki w gotowych pracach protetycznych.

Z pełną informacją na temat nanotomografii można zapoznać się klikając na poniżej zamieszczony link:

PREZENTACJA

 

28
Wrzesień 2015

Wyniki analizy XRF

Z wynikami i wnioskami szybkiej analizy XRF próbek igliwia sosny ze strefy przemysłowej w Stalowej Woli oraz szklanej stłuczki z różnego rodzaju oświetlenia można zapoznać się klikając na poniższy link, pod  którym znajduje się opracowanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli i Inkubatora Technologicznego:

Analiza xrf

 

29
Czerwiec 2015