Portal Stalowka.net o adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

“Wykonawca ma za zadanie przenieść i zainstalować istniejące oraz nowe maszyny i urządzenia, a także wydzielić i przystosować osobne pomieszczenia pod potrzeby laboratorium. Konieczne będzie m.in. wykonanie fundamentu pod zrobotyzowane stanowisko spawania laserowego, kanałów betonowych, konstrukcji stalowych na dachu, wymiana przeszklonych ścian oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji.”

“Komplet najnowocześniejszego w skali Europy i świata sprzętu oraz aparatury ma trafić do Laboratorium do końca tego roku. Znajdą się w nim m.in. spektrometry do otrzymywania i analizy widma promieniowania, mikroskop elektronowy, który umożliwia badanie struktury materii na poziomie atomowym czy tomografy rentgenowskie. Ponadto Laboratorium ma być wyposażone w pomocnicze przyrządy do pomiarów do spawania laserowego, w tym zestaw do opracowania modelów 3D i helowy detektor szczelności.”

http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=11398

 

2
Październik 2013

Przetarg na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie i zainstalowanie istniejących oraz nowych maszyn i urządzeń, a także wydzielenie osobnych pomieszczeń pod potrzeby laboratorium w ramach realizowanego projektu pn. ,,Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I: Nowoczesna  gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji.

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1203-499

 

 

27
Wrzesień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy MikroLAB Tadeusz Gągała z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 25 U5.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 359.160,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke z siedzibą przy ul. Lelewela 30 w Poznaniu.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 457.969,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Uniwersalnego wysokorozdzielczego skanera wolumetrycznego wraz z systemem komputerowym dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104 w Skórzewie.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 3.499.350,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

20
Lipiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. łopuszańskiej 38B.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 4.956.900,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FTIR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy Specto-Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 100/102 .
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.749.675,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Ponadto wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy na źródło ceramiczne i interferometr stanowiące części składowe Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT – IR oraz na okres 36 miesięcy na interferometr stanowiący część składową mikroskopu podczerwieni.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup, dostawa oraz instalacja spektrometru ramanowskiego z mikroskopem optycznym oraz skaningowego mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli wybrana została, w dniu 24.05.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Renishaw Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 1 903 000,00 zł (netto) + VAT = 2 340 690,00 zł (brutto).

5
Czerwiec 2013