Rektor elekt z wizytą w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli oraz w Laboratorium Międzyuczelnianym.

Rektor – elekt dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz oraz Prorektor – elekt prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp w dniu 04 czerwca 2020 r. przebywali z wizytą w Stalowej Woli.

Ze względu na panującą sytuację w spotkaniu na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym wzięło udział wąskie grono pracowników WMT: kolegium dziekańskie, dr inż. Krzysztof Szwajka i mgr Monika Karwan. Dziekan dr hab. inż. Andrzej Trytek prof. PRz przedstawił historię wydziału, strukturę organizacyjną, współpracę z lokalnym samorządem oraz przemysłem, a także plany rozwoju, zamierzenia, zadania oraz wyzwania przed jakimi stoją pracownicy i studenci WMT.

Prodziekan dr hab. inż. Mirosław Tupaj prof. PRz zaprezentował pracownie oraz laboratoria, ich wyposażenie oraz możliwości naukowe i badawcze. Prodziekan dr Andrzej Chmielowiec przedstawił obszary działalności dydaktycznej: wyniki rekrutacji w kolejnych latach funkcjonowania WMT oraz stan zatrudnienia pracowników. W trakcie rozmów poruszono także aktualne potrzeby wydziału. Następnie Panowie Profesorowie Piotr Koszelnik i Jarosław Sęp zwiedzili budynek WMT, Laboratorium Międzyuczelniane i laboratoria wydziałowe a także wystawę pojazdów zabytkowych.

Rektor – elekt dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz oraz Prorektor – elekt prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp spotkali się także z Prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżym. Prowadzona podczas spotkania rozmowa dotyczyła dotychczasowego rozwoju WMT, zamierzeń na kolejne lata jego funkcjonowania oraz możliwości ich realizacji. Pan Prezydent podziękował za przedstawienie planów dalszego rozwoju WMT oraz zaangażowanie jego pracowników w rozwój Stalowej Woli. Panowie Profesorowie podziękowali Panu Prezydentowi za bardzo duże wsparcie Urzędu Miasta w rozwój WMT oraz zadeklarowali rozszerzenie obszarów współpracy.

10
Czerwiec 2020