Projekt

Projekt pn.

„Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli ”

Beneficjent

Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37- 450 Stalowa Wola

Harmonogram realizacji inwestycji

  • Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.01.2012 r.
  • Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 01.02.2012 r.
  • Data podpisania umowy: 17.09.2012 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu (zgodnie z ostatnim Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu): 30.05.2014 r.

Środki finansowe w PLN

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 28 817 140,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 24 494 569,00
Budżet państwa: 1 440 857,00
Wkład własny Beneficjenta 2 881 714,00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt został ukończony i Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli zostało otwarte 21 marca 2014 r.