Prezentacja dotycząca zastosowania nanotomografii w obrazowaniu struktury porcelany

Nanotomografia jest metodą pozwalającą ocenić jednorodność materiałów w sposób najmniej niszczący, umożliwia wykrycie porów i defektów w materiale, które przyczyniają się do obniżenia jego właściwości mechanicznych i jest wykorzystywana w ocenie jakości struktury ceramiki w gotowych pracach protetycznych.

Z pełną informacją na temat nanotomografii można zapoznać się klikając na poniżej zamieszczony link:

PREZENTACJA

 

28
Wrzesień 2015