Międzynarodowa Konferencja w Wuhan w Chinach

Wyniki wspólnie prowadzonych prac badawczych realizowanych na aparaturze Laboratorium Międzyuczelnianego zostały zaprezentowane na 17 Międzynarodowej Konferencji poświęconej anihilacji pozytronów w dniach 20-25 września w Wuhan w Chinach.

ICPA-17 Book of Abstracts-Preliminary_abstrakt

 

25
Wrzesień 2015