Wyniki analizy XRF

Z wynikami i wnioskami szybkiej analizy XRF próbek igliwia sosny ze strefy przemysłowej w Stalowej Woli oraz szklanej stłuczki z różnego rodzaju oświetlenia można zapoznać się klikając na poniższy link, pod  którym znajduje się opracowanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli i Inkubatora Technologicznego:

Analiza xrf

 

29
Czerwiec 2015