Aktualności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. łopuszańskiej 38B.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 4.956.900,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FTIR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy Specto-Lab Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 100/102 .
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.749.675,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Ponadto wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy na źródło ceramiczne i interferometr stanowiące części składowe Spektometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT – IR oraz na okres 36 miesięcy na interferometr stanowiący część składową mikroskopu podczerwieni.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup, dostawa oraz instalacja spektrometru ramanowskiego z mikroskopem optycznym oraz skaningowego mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli wybrana została, w dniu 24.05.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Renishaw Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 1 903 000,00 zł (netto) + VAT = 2 340 690,00 zł (brutto).

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja dyfraktometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy PANalytical B.V. z siedzibą w Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, The Netherlands (Królestwo Niderlandów).
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.599.000,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  ITA Sp. z o.o. S.K.A., Skórzewo, ul. Poznańska 104, 60 – 185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie  788 536 zł (netto) + 181 363,28 zł VAT = 969 899,28 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 12 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 21 maja 2013 r., oferta złożona przez PANalytical B.V., Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, Netherlands (Królestwo Niderlandów). Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 1 626 000 zł (netto) + 373 980 zł VAT = 1 999 980 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 2 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez Perlan Technologies Polska   Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02 – 785 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 2 091 056 zł (netto) + 480 943,09 zł VAT = 2 572 000 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 1 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 365 800 zł (netto) + 84 134 zł VAT = 449 934 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

Gmina Stalowa Wola ogłosiła postępowania na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Laboratorium Międzyuczelnianego:

  • Zakup, dostawa i instalacja dyfraktrometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja konfokalnego spektrometru ramanowskiego i mikroskopu AFM dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja Spektrometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup i dostawa zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Zapoznaj się z:

Dokumentacją przetargową

4
Kwiecień 2013

Publikacja informacji o projekcie w prasie

Gmina Stalowa Wola rozpoczęła realizację Projektu pn:

„Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego
w Stalowej Woli”
.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP.
Na realizację projektu Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.
Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN.
Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Czytaj dalej

25
Luty 2013