Aktualności

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 4 listopada 2013 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 777 777 zł (netto) + 178 888,71 zł VAT = 956 665,71 zł (brutto).

7
Październik 2013

Portal Stalowka.net o adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

“Wykonawca ma za zadanie przenieść i zainstalować istniejące oraz nowe maszyny i urządzenia, a także wydzielić i przystosować osobne pomieszczenia pod potrzeby laboratorium. Konieczne będzie m.in. wykonanie fundamentu pod zrobotyzowane stanowisko spawania laserowego, kanałów betonowych, konstrukcji stalowych na dachu, wymiana przeszklonych ścian oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji.”

“Komplet najnowocześniejszego w skali Europy i świata sprzętu oraz aparatury ma trafić do Laboratorium do końca tego roku. Znajdą się w nim m.in. spektrometry do otrzymywania i analizy widma promieniowania, mikroskop elektronowy, który umożliwia badanie struktury materii na poziomie atomowym czy tomografy rentgenowskie. Ponadto Laboratorium ma być wyposażone w pomocnicze przyrządy do pomiarów do spawania laserowego, w tym zestaw do opracowania modelów 3D i helowy detektor szczelności.”

http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=11398

 

2
Październik 2013

Przetarg na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie i zainstalowanie istniejących oraz nowych maszyn i urządzeń, a także wydzielenie osobnych pomieszczeń pod potrzeby laboratorium w ramach realizowanego projektu pn. ,,Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I: Nowoczesna  gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji.

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1203-499

 

 

27
Wrzesień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy MikroLAB Tadeusz Gągała z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 25 U5.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 359.160,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke z siedzibą przy ul. Lelewela 30 w Poznaniu.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 457.969,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Uniwersalnego wysokorozdzielczego skanera wolumetrycznego wraz z systemem komputerowym dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104 w Skórzewie.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 3.499.350,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

20
Lipiec 2013