Archiwum autora: Ryszard Sęczyk

Gmina Stalowa Wola ogłosiła postępowania na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Laboratorium Międzyuczelnianego:

  • Zakup, dostawa i instalacja dyfraktrometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja konfokalnego spektrometru ramanowskiego i mikroskopu AFM dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja Spektrometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup i dostawa zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Zapoznaj się z:

Dokumentacją przetargową

4
Kwiecień 2013