Publikacja dotycząca zrealizowanego w Laboratorium badania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich

Z wynikami przeprowadzonego badania na temat wykorzystania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich oraz wnioskami, można zapoznać się klikając na poniższy link do publikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytutu Inżynierii Środowiska, Katedry Chemii Analitycznej Środowiska:

Badanie nt. wykorzystania osadów ściekowych

 

 

15
Czerwiec 2015