Efekty prac przeprowadzonych w Laboratorium:

W ramach wspólnie realizowanej umowy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Laboratorium dotyczącej współpracy przy realizacji zadania badawczego „Społeczny odbiór zjawisk zanieczyszczeń środowiska” ukazały się rozdziały w monografii Gospodarka Komunalna opisujące nowe rozwiązania i technologię. W ramach prac badane były próbki odpadów mineralnych i produktów spiekania. Badania realizowane były w Laboratorium Międzyuczelnianym metodami fluorescencji rentgenowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, tomografii, spektrometrii ICP MS LA i piknometrycznymi. Wspólnie realizowane prace badawcze mają na celu optymalizację metody utylizacji odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym.

Wyniki prac prezentowane były na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Innowacyjne Rozwiązania i Technologię w Gospodarce Komunalnej Aspekty Technologiczne, Ekonomiczne, Prawne i Społeczne 2-3 czerwca Stalowa Wola.

Realizacja wspólnych badań z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie dotycząca współpracy przy realizacji zadania badawczego Uniwersytetu VKB/DS1 Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych opakowań żywności zaowocowała wspólną publikacją w czasopiśmie International Journal of Biological Macromolecules. Badania wykonywane były z użyciem spektrometrów podczerwieni i ramanowskich znajdujących się w Laboratorium Międzyuczelnianym.

15
Czerwiec 2015